Laihian Ylipää

Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Laihian Ylipää - Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Aloite alikulusta 2006-11-02

ALOITE ALIKULUSTA KYLÄNPÄÄN KOULUN VAIKUTUSALUEELLE

Kylänpään koulun vaikutusalueen läpi ajetaan VT 3:a. Niin nopeudet kuin liikennemäärät ovat VT 3:lla viime vuosien aikana lisääntyneet, sekä tienhoidon taso on saattanut määrärahojen tiukentuessa heikentyä ainakin tienkäyttäjän näkökulmasta katsoen. Turvallisuutta lisäävä tekijä alueen liikennejärjestelyissä on alikulun saaminen Kylänpään koulun läheisyyteen.

Toivomme, että otatte suunniteltavaksi kevyen liikenteen alikulun rakentamisen Kylänpään koulun vaikutusalueelle Laihian Ylipäässä, yhdessä valtateiden 3 ja 8 risteysjärjestelyjen kanssa.

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry:n ja Laihian Ylipään Nuorisoseura Ry:n puolesta Laihialla 2.11.2006.

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Hallituksen jäsen Heli Ollila

Category: Yleinen