Laihian Ylipää

Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Laihian Ylipää - Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Liikenneturvallisuus 2003-03-25

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN VT 3:N VARRELLA KYLÄNPÄÄN KOULUN VAIKUTUSALUEELLA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄÄ JATKAMALLA

Laihian Ylipään kyläyhdistys ry ja Laihian Ylipään Nuorisoseura ry ovat huolestuneita lasten ja muiden kevyen liikenteen väylän käyttäjien liikenneturvallisuudesta Kylänpään koulun vaikutusalueella.

Kylänpää koulun kohdalla oleva kevyen liikenteen väylä jatkuu Tampereen suuntaan Kylänpään levähdysalueeseen saakka. Kevyen liikenteen väylän päätyttyä niin koululaisten kuin muidenkin alueen läpi kulkevien kevyen liikenteen väylän käyttäjien täytyy jatkaa matkaansa kapeaa vt 3:n piennarta.

Vt 3:n rinnalla oleva kevyen liikenteen väylä loppuu ennen Kylänpään koulun vaikutusalueen tiheämmän asutuksen rajaa. Osan koulumatkasta oppilaat kulkevat polkupyörällä tai kävellen vilkasliikenteisen vt 3:n piennarta. Päivittäin aiheutuu lukuisia vaaratilanteita erityisesti koululaisille, mutta myös muille alueella asuville kevyen liikenteen väylän käyttäjille heidän taittaessa matkaa rinnan raskas- ym. liikenteen kanssa.

Hyvän kevyen liikenteen verkon tunnusmerkit ovat: turvallisuus, toimivuus ja miellyttävyys. Merkittävä kevyen liikenteen väylän käyttäjien turvallisuutta parantava tekijä olisi kevyen liikenteen väylän ulottaminen Kuusistonmäelle saakka. Tällöin jalan tai polkupyörällä koulumatkansa kulkevien lasten reitti kouluun olisi turvallisempi. Koulun alueella tapahtuva harrastustoiminta liikunta- ym. tiloissa, sekä alueella sijaitsevassa nuorisoseurantalossa ja sen ympäristössä iltaisin lisää väylien käyttöä.

Liikenneturvallisuutta alueella edistäisi lisäksi vt 3:lta Laihianjoen toiselle puolelle Ruto-Marttila mt:lle ohjattu maatalous- ym. hitaamman liikenteen ohjaaminen edelleen kevyen liikenteen väylälle Kylänpään vanhantien/vt 3 risteyksen jälkeen. Toistuvia haittoja muille kevyen liikenteen väylän käyttäjille em. järjestelyistä ei varmaankaan ilmenisi, maatalousliikenteen suhteellisen harvan ja vain ajoittaisen tiheyden vuoksi.

Asutus vt 3:n varrella on tyypillisesti nauhamaista. Alueella odotetaan asutuksen lisääntyvän uusien asuntotonttien myynnin lähdettyä käyntiin. Kylänpään koulussa (vl 1 – 6) oppilaita on viitisenkymmentä. Ylipään Nuorisoseura ry:n seurantalo sijaitsee valtatie 3:n välittömässä läheisyydessä. Sen vieressä sijaitsee vilkkaassa käytössä oleva Kylänpään pururata/hiihtolatu.

Toivomme, että otatte kevyen liikenteen väylän jatkamisen mahdollisimman pian toteutettavaksi.

 

Jukka Kasi
Puheenjohtaja
Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry

 

Pentti Seppi
Puheenjohtaja
Laihian Ylipään Nuorisoseura Ry

Category: Yleinen