Laihian Ylipää

Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Laihian Ylipää - Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Ylipään tonttialoitteesta

YLIPÄÄN TONTTIALOITTEESTA

Kesällä 2007 tekemässämme kuntalaisaloitteessa tarjosimme isoa maa-aluetta tonttimaaksi Laihian Kylänpäästä, Haudanmäen alueelta. Alue on kaavoitettu osayleiskaavassa asumiskäyttöön. Aloitteessa toivoimme, että kunta ostaisi kolmelta eri yksityiseltä maanomistajalta ko. alueen omakotirakentamiseen. Tonttien koot voisivat olla niitä paljon kyseltyjä ISOJA TONTTEJA.

Ihmiset, jotka ovat käyneet myytävällä alueella, ovat tokaisseet jokainen samalla lailla: Parhaimpia tontteja, mitä Laihialta löytyy! Siinä on mietittävää…

On rinteitä, on kivikkoa ja on toki tasaistakin. Eli suomennettuna: HUIPPUTONTTEJA.

Ylipään alueellahan on mm. Laihian parhaat uintivedet, virkeä nuorisoseura, hyväksi todettu hevosrata, toimiva kyläkauppa, kuntoilijoille pururata, sopivan kokoinen ja hyväkuntoinen kyläkoulu, metsästys- ja marjastusmaat lähietäisyydellä ja tietysti paljon muuta.

Tällä tonttikaupalla kylä saisi lisää uusia asukkaita, sillä nyt on aika toimia huomisen hyväksi. Kyläyhdistys on tehnyt asian eteen paljon, ja nähnyt vaivaa, joten toivomme päättäjiltä pikaista päätöstä tonttien ostosta.

 

PS. Elämää on myös tällä puolella Laihiaa.

 

Kaikkien kyläläisten puolesta

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti

Aloite omakotitalotonteista 2007-06-12

ALOITE YLIPÄÄN OMAKOTITALOTONTEISTA

Aloitteessamme esitämme maanomistajien suostumuksella, että Laihian kunta ostaisi asuntotonteiksi soveltuvat maa-alueet Laihian Kylänpään Haudanmäen alueelta. Alue on osayleiskaavassa, ja suunniteltu omakotiasumiseen. Tontit voisivat olla kooltaan n. 3500 m2. Tontteja alueelle tulisi täten yhteensä 8-15 kpl riippuen tonttien koosta.

Laihian kunnan maanhankinnan suunnittelussa, toivomme päättäjien huomioivan väestörakenteen tasaisen jakautumisen kunnassamme. Ylipään alueen asumisen kehittäminen vahvistaa mm. Kylänpään koulun, Laihian Ylipään Nuorisoseuran talon sekä kyläkaupan toimintaa.

Ylipään kyläyhdistyksen toimet, mm. tonttipörssin ylläpito, ovat tuoneet alueellemme asukkaita, oppilaita kouluumme sekä alueen palvelujen käyttäjiä. Ylipään alue on näin osoittanut vetovoimaisuutensa.

Kunnan roolin vahvistaminen kooltaan isompien haja-asutusalueella sijaitsevien tonttien markkinoijana, yhteistyössä kyläyhdistyksemme kanssa, vahvistaisi edelleen yhtä – asuminen ja rakentaminen – menestystekijäämme.

 

Kunnioittavasti

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti

Aloite alikulusta 2006-11-02

ALOITE ALIKULUSTA KYLÄNPÄÄN KOULUN VAIKUTUSALUEELLE

Kylänpään koulun vaikutusalueen läpi ajetaan VT 3:a. Niin nopeudet kuin liikennemäärät ovat VT 3:lla viime vuosien aikana lisääntyneet, sekä tienhoidon taso on saattanut määrärahojen tiukentuessa heikentyä ainakin tienkäyttäjän näkökulmasta katsoen. Turvallisuutta lisäävä tekijä alueen liikennejärjestelyissä on alikulun saaminen Kylänpään koulun läheisyyteen.

Toivomme, että otatte suunniteltavaksi kevyen liikenteen alikulun rakentamisen Kylänpään koulun vaikutusalueelle Laihian Ylipäässä, yhdessä valtateiden 3 ja 8 risteysjärjestelyjen kanssa.

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry:n ja Laihian Ylipään Nuorisoseura Ry:n puolesta Laihialla 2.11.2006.

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Hallituksen jäsen Heli Ollila