Laihian Ylipää

Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Laihian Ylipää - Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Ylipään kehittäminen 2003

YLIPÄÄN KEHITTÄMINEN

Ylipään Kyläyhdistys on tehnyt vuoden 2003 alussa aloitteen asemakaavatonttien sekä viemärin saamiseksi Kylänpään koulun lähistölle. Asian puitteissa ei ole kuitenkaan tapahtunut edistystä kunnan taholta.

Siksi uudistamme ja täydennämme esitystämme ja toteamme, että kunnan torjutuille maanmyyjille esittämät perustelut hankkeen huimista kustannuksista ovat vailla pohjaa. Siten kunnanhallituksen päätös 30.6.2003 jättää asia pöydälle perustuu virheellisille tiedoille. Tuskin kustannuksissa on merkittävää eroa kirkonkylän kaavatontteihin verrattuna. Sitä paitsi kunnanvaltuuston hyväksymän vesihuoltosuunnitelman mukaan alue tultaisiin joka tapauksessa liittämään kunnan viemäriverkkoon siirtymäkauden lopulla 2013, joten lisäkustannuksia tulisi vain aikaistamisesta johtuvista menoista.

Yksi varteenotettava vaihtoehto olisi pienpuhdistamon rakentaminen alueelle, jolloin alkuinvestoinnit jäisivät vähäisiksi. Esim. vaasalaisen KWH Pipen kemiallis-biologinen pienpuhdistamo WehoPuts20 maksaa 17000 euroa ja sen kapasiteetti riittää 5:lle 4-henkiselle taloudelle. Investoinnin hinnaksi tulee siten 3400 e/tal. Yhdelle taloudelle tarkoitettu WehoPuts5 maksaa puolestaan 5900 e. Vastaavasti WehoPuts 95 maksaa 50000 euroa ja sen kapasiteetti, 14,25 m3, riittää 24 taloudelle. Asuntoa kohti investointi olisi siten vajaa 2100 e. Välimallejakin yrityksellä on. Kustannuksiin tulee tietysti myös putkisto pienpuhdistamoon. Vertailun vuoksi todettakoon, että asemakaava-alueella kunnan perimä liittymismaksu viemäriverkostoon 100-200 m2:n talolta on n. 1500 e, joka on noin puolet todellisista kustannuksista.

Kaikki eivät halua asua keskustassa, emme mekään. Joten kunnan kannattaisi panostaa myös tällaisten ihmisten saamiseksi/jäämiseksi kuntaan. Alueen hankkiminen kunnalle ja sen muodostaminen suurehkoiksi tonteiksi (esim. 3000-6000 m2) sekä yhteisen pienpuhdistamon rakentaminen tai viemärilinjan tekeminen saisi monet harkitsemaan asettumista alueelle. Haudanmäen myymättömillä (3) tonteilla ei pidä perustella kielteistä suhtautumista. Ehkä Haudanmäki on jo tarpeeksi tiiviisti rakennettu tai jäännöspaikat eivät muuten kiinnosta. Maaseutuvirastoon Seinäjoelle on tulossa yli 200 työpaikkaa. Kerrannaisvaikutuksineen siis satoja uusia työntekijöitä. Joillekin saattaisi sopia asuminen myös Seinäjoen ja Vaasan välillä.

Kunnan tulisikin mitä pikimmin aktivoitua myytävien tonttien ja uusien asukkaiden saamiseksi Kylänpään koulun lähialueelle.

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti