Laihian Ylipää

Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Laihian Ylipää - Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Maan osto 10.10.2011

Laihian kunta osti kolme hehtaaria maata

Kunnanvaltuusto hyväksyi maakaupan, jolla Laihian kunta ostaa asuntoalueeksi Haudanmäki -nimisen tilan Laihian Kylänpäästä. Tilan pinta-ala on n. 3,1 hehtaaria.

 

Osayleiskaavassa kaupan kohteella on merkintä AP, mikä tarkoittaa tiivistä pientalovaltaista asuntoaluetta tai kylämäistä asuntoaluetta, jonka täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan tai erillisen osayleiskaavan laatimista. Alue tullaan toteuttamaan yleiskaavan tarkennuksella, eli ns. ”kyläkaavalla”.

 

Kyseisen tilan myyntiä on vauhdittanut Laihian Ylipään Kyläyhdistys, joka on tarjonnut maanomistajien suostumuksella kunnan ostettavaksi kolmea maa-aluetta Kylänpäästä. Yksi näistä oli Ketomäen perikunnan omistama Haudanmäki-tila.

Ylipään Kyläyhdistys on teettänyt myydylle alueelle mm. palstoitussuunnitelman. Kunta sitoutuu tekemään alueelle asianmukaisen tiestön, jonka tekeminen alkanee kesällä 2012.