Laihian Ylipää

Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Laihian Ylipää - Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Asuntotontit

ASUNTOTONTTIEN KYSYNTÄ KÄY VILKKAANA

Tonttien kysyntä käy koko ajan vilkkaana ja kyläyhdistyksellä on ollut ”sormensa pelissä” melkein jokaisen myydyn tontin kohdalla. Kylänpään koulun taakse on rakennettu kolme uutta taloa ja neljäs on jo tekeillä. Lisäksi Pukkalassa on kaksi valmista uutta taloa ja kolmas tekeillä. Eli kauppa käy, kun vain vapaita tontteja olisi lisää.
Äskettäin tuli tietoon myös hieno jokirantatontti. Ja jos joku tietää jostain mahdollisesti ostettavissa olevasta ”plassista” Ylipään alueella, ottakaa ihmeessä yhteyttä.
Laihian Ylipään Kyläyhdistys ry:n pj Sami Lapiolahti 0400-758 840.

Ylipään tonttialoitteesta

YLIPÄÄN TONTTIALOITTEESTA

Kesällä 2007 tekemässämme kuntalaisaloitteessa tarjosimme isoa maa-aluetta tonttimaaksi Laihian Kylänpäästä, Haudanmäen alueelta. Alue on kaavoitettu osayleiskaavassa asumiskäyttöön. Aloitteessa toivoimme, että kunta ostaisi kolmelta eri yksityiseltä maanomistajalta ko. alueen omakotirakentamiseen. Tonttien koot voisivat olla niitä paljon kyseltyjä ISOJA TONTTEJA.

Ihmiset, jotka ovat käyneet myytävällä alueella, ovat tokaisseet jokainen samalla lailla: Parhaimpia tontteja, mitä Laihialta löytyy! Siinä on mietittävää…

On rinteitä, on kivikkoa ja on toki tasaistakin. Eli suomennettuna: HUIPPUTONTTEJA.

Ylipään alueellahan on mm. Laihian parhaat uintivedet, virkeä nuorisoseura, hyväksi todettu hevosrata, toimiva kyläkauppa, kuntoilijoille pururata, sopivan kokoinen ja hyväkuntoinen kyläkoulu, metsästys- ja marjastusmaat lähietäisyydellä ja tietysti paljon muuta.

Tällä tonttikaupalla kylä saisi lisää uusia asukkaita, sillä nyt on aika toimia huomisen hyväksi. Kyläyhdistys on tehnyt asian eteen paljon, ja nähnyt vaivaa, joten toivomme päättäjiltä pikaista päätöstä tonttien ostosta.

 

PS. Elämää on myös tällä puolella Laihiaa.

 

Kaikkien kyläläisten puolesta

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti

Aloite omakotitalotonteista 2007-06-12

ALOITE YLIPÄÄN OMAKOTITALOTONTEISTA

Aloitteessamme esitämme maanomistajien suostumuksella, että Laihian kunta ostaisi asuntotonteiksi soveltuvat maa-alueet Laihian Kylänpään Haudanmäen alueelta. Alue on osayleiskaavassa, ja suunniteltu omakotiasumiseen. Tontit voisivat olla kooltaan n. 3500 m2. Tontteja alueelle tulisi täten yhteensä 8-15 kpl riippuen tonttien koosta.

Laihian kunnan maanhankinnan suunnittelussa, toivomme päättäjien huomioivan väestörakenteen tasaisen jakautumisen kunnassamme. Ylipään alueen asumisen kehittäminen vahvistaa mm. Kylänpään koulun, Laihian Ylipään Nuorisoseuran talon sekä kyläkaupan toimintaa.

Ylipään kyläyhdistyksen toimet, mm. tonttipörssin ylläpito, ovat tuoneet alueellemme asukkaita, oppilaita kouluumme sekä alueen palvelujen käyttäjiä. Ylipään alue on näin osoittanut vetovoimaisuutensa.

Kunnan roolin vahvistaminen kooltaan isompien haja-asutusalueella sijaitsevien tonttien markkinoijana, yhteistyössä kyläyhdistyksemme kanssa, vahvistaisi edelleen yhtä – asuminen ja rakentaminen – menestystekijäämme.

 

Kunnioittavasti

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti

Ylipään kehittäminen 2003

YLIPÄÄN KEHITTÄMINEN

Ylipään Kyläyhdistys on tehnyt vuoden 2003 alussa aloitteen asemakaavatonttien sekä viemärin saamiseksi Kylänpään koulun lähistölle. Asian puitteissa ei ole kuitenkaan tapahtunut edistystä kunnan taholta.

Siksi uudistamme ja täydennämme esitystämme ja toteamme, että kunnan torjutuille maanmyyjille esittämät perustelut hankkeen huimista kustannuksista ovat vailla pohjaa. Siten kunnanhallituksen päätös 30.6.2003 jättää asia pöydälle perustuu virheellisille tiedoille. Tuskin kustannuksissa on merkittävää eroa kirkonkylän kaavatontteihin verrattuna. Sitä paitsi kunnanvaltuuston hyväksymän vesihuoltosuunnitelman mukaan alue tultaisiin joka tapauksessa liittämään kunnan viemäriverkkoon siirtymäkauden lopulla 2013, joten lisäkustannuksia tulisi vain aikaistamisesta johtuvista menoista.

Yksi varteenotettava vaihtoehto olisi pienpuhdistamon rakentaminen alueelle, jolloin alkuinvestoinnit jäisivät vähäisiksi. Esim. vaasalaisen KWH Pipen kemiallis-biologinen pienpuhdistamo WehoPuts20 maksaa 17000 euroa ja sen kapasiteetti riittää 5:lle 4-henkiselle taloudelle. Investoinnin hinnaksi tulee siten 3400 e/tal. Yhdelle taloudelle tarkoitettu WehoPuts5 maksaa puolestaan 5900 e. Vastaavasti WehoPuts 95 maksaa 50000 euroa ja sen kapasiteetti, 14,25 m3, riittää 24 taloudelle. Asuntoa kohti investointi olisi siten vajaa 2100 e. Välimallejakin yrityksellä on. Kustannuksiin tulee tietysti myös putkisto pienpuhdistamoon. Vertailun vuoksi todettakoon, että asemakaava-alueella kunnan perimä liittymismaksu viemäriverkostoon 100-200 m2:n talolta on n. 1500 e, joka on noin puolet todellisista kustannuksista.

Kaikki eivät halua asua keskustassa, emme mekään. Joten kunnan kannattaisi panostaa myös tällaisten ihmisten saamiseksi/jäämiseksi kuntaan. Alueen hankkiminen kunnalle ja sen muodostaminen suurehkoiksi tonteiksi (esim. 3000-6000 m2) sekä yhteisen pienpuhdistamon rakentaminen tai viemärilinjan tekeminen saisi monet harkitsemaan asettumista alueelle. Haudanmäen myymättömillä (3) tonteilla ei pidä perustella kielteistä suhtautumista. Ehkä Haudanmäki on jo tarpeeksi tiiviisti rakennettu tai jäännöspaikat eivät muuten kiinnosta. Maaseutuvirastoon Seinäjoelle on tulossa yli 200 työpaikkaa. Kerrannaisvaikutuksineen siis satoja uusia työntekijöitä. Joillekin saattaisi sopia asuminen myös Seinäjoen ja Vaasan välillä.

Kunnan tulisikin mitä pikimmin aktivoitua myytävien tonttien ja uusien asukkaiden saamiseksi Kylänpään koulun lähialueelle.

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti