Laihian Ylipää

Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Laihian Ylipää - Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Maan osto 10.10.2011

Laihian kunta osti kolme hehtaaria maata

Kunnanvaltuusto hyväksyi maakaupan, jolla Laihian kunta ostaa asuntoalueeksi Haudanmäki -nimisen tilan Laihian Kylänpäästä. Tilan pinta-ala on n. 3,1 hehtaaria.

 

Osayleiskaavassa kaupan kohteella on merkintä AP, mikä tarkoittaa tiivistä pientalovaltaista asuntoaluetta tai kylämäistä asuntoaluetta, jonka täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan tai erillisen osayleiskaavan laatimista. Alue tullaan toteuttamaan yleiskaavan tarkennuksella, eli ns. ”kyläkaavalla”.

 

Kyseisen tilan myyntiä on vauhdittanut Laihian Ylipään Kyläyhdistys, joka on tarjonnut maanomistajien suostumuksella kunnan ostettavaksi kolmea maa-aluetta Kylänpäästä. Yksi näistä oli Ketomäen perikunnan omistama Haudanmäki-tila.

Ylipään Kyläyhdistys on teettänyt myydylle alueelle mm. palstoitussuunnitelman. Kunta sitoutuu tekemään alueelle asianmukaisen tiestön, jonka tekeminen alkanee kesällä 2012.

Rivitalo Laihian Ylipäähän

RIVITALO LAIHIAN YLIPÄÄHÄN?

Nyt on suunnitteilla Laihian Ylipäähän rivitalohanke. Monet ihmiset haluaisivat jäädä tai tulla tänne asumaan, eivätkä välttämättä halua asua kirkonkylän vilskeessä. Tällä hankkeella haluamme tarjota halukkaille mahdollisuuden asua ja elää keskellä vireätä Laihian Ylipään kyläyhteisöä. Asunnot tulisivat olemaan n.50-70 neliöisiä omistusasuntoja. Suunnitteluvaiheessa ostajat pystyisivät vaikuttamaan asuntojen sisustukseen yms. Asukkaat voisivat olla nuoria tai vanhuksia, emme halua rajata liikaa tätä asiaa. Rakentaja sekä suunnittelija ovat näyttäneet vihreää valoa.

Etsimme Ylipään alueelta, isojen teiden varsilta, hyvää ja riittävän isoa tonttia hankkeelle. Tonttiasiassa otamme huomioon myös mahdolliset lisärivitalot. Olisiko hankkeelle mielenkiintoa ja innostusta? Ottakaa kantaa! Asialliset vastaukset ja kyselyt sähköpostilla tai vetäkää hihasta, kun näette. Myös Paussi-kahviossa sekä Matinkaupassa on tarkempia yhteystietoja.

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti
sami.lapiolahti@netikka.fi

 

Asuntotontit

ASUNTOTONTTIEN KYSYNTÄ KÄY VILKKAANA

Tonttien kysyntä käy koko ajan vilkkaana ja kyläyhdistyksellä on ollut ”sormensa pelissä” melkein jokaisen myydyn tontin kohdalla. Kylänpään koulun taakse on rakennettu kolme uutta taloa ja neljäs on jo tekeillä. Lisäksi Pukkalassa on kaksi valmista uutta taloa ja kolmas tekeillä. Eli kauppa käy, kun vain vapaita tontteja olisi lisää.
Äskettäin tuli tietoon myös hieno jokirantatontti. Ja jos joku tietää jostain mahdollisesti ostettavissa olevasta ”plassista” Ylipään alueella, ottakaa ihmeessä yhteyttä.
Laihian Ylipään Kyläyhdistys ry:n pj Sami Lapiolahti 0400-758 840.

Ylipään tonttialoitteesta

YLIPÄÄN TONTTIALOITTEESTA

Kesällä 2007 tekemässämme kuntalaisaloitteessa tarjosimme isoa maa-aluetta tonttimaaksi Laihian Kylänpäästä, Haudanmäen alueelta. Alue on kaavoitettu osayleiskaavassa asumiskäyttöön. Aloitteessa toivoimme, että kunta ostaisi kolmelta eri yksityiseltä maanomistajalta ko. alueen omakotirakentamiseen. Tonttien koot voisivat olla niitä paljon kyseltyjä ISOJA TONTTEJA.

Ihmiset, jotka ovat käyneet myytävällä alueella, ovat tokaisseet jokainen samalla lailla: Parhaimpia tontteja, mitä Laihialta löytyy! Siinä on mietittävää…

On rinteitä, on kivikkoa ja on toki tasaistakin. Eli suomennettuna: HUIPPUTONTTEJA.

Ylipään alueellahan on mm. Laihian parhaat uintivedet, virkeä nuorisoseura, hyväksi todettu hevosrata, toimiva kyläkauppa, kuntoilijoille pururata, sopivan kokoinen ja hyväkuntoinen kyläkoulu, metsästys- ja marjastusmaat lähietäisyydellä ja tietysti paljon muuta.

Tällä tonttikaupalla kylä saisi lisää uusia asukkaita, sillä nyt on aika toimia huomisen hyväksi. Kyläyhdistys on tehnyt asian eteen paljon, ja nähnyt vaivaa, joten toivomme päättäjiltä pikaista päätöstä tonttien ostosta.

 

PS. Elämää on myös tällä puolella Laihiaa.

 

Kaikkien kyläläisten puolesta

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti

Aloite omakotitalotonteista 2007-06-12

ALOITE YLIPÄÄN OMAKOTITALOTONTEISTA

Aloitteessamme esitämme maanomistajien suostumuksella, että Laihian kunta ostaisi asuntotonteiksi soveltuvat maa-alueet Laihian Kylänpään Haudanmäen alueelta. Alue on osayleiskaavassa, ja suunniteltu omakotiasumiseen. Tontit voisivat olla kooltaan n. 3500 m2. Tontteja alueelle tulisi täten yhteensä 8-15 kpl riippuen tonttien koosta.

Laihian kunnan maanhankinnan suunnittelussa, toivomme päättäjien huomioivan väestörakenteen tasaisen jakautumisen kunnassamme. Ylipään alueen asumisen kehittäminen vahvistaa mm. Kylänpään koulun, Laihian Ylipään Nuorisoseuran talon sekä kyläkaupan toimintaa.

Ylipään kyläyhdistyksen toimet, mm. tonttipörssin ylläpito, ovat tuoneet alueellemme asukkaita, oppilaita kouluumme sekä alueen palvelujen käyttäjiä. Ylipään alue on näin osoittanut vetovoimaisuutensa.

Kunnan roolin vahvistaminen kooltaan isompien haja-asutusalueella sijaitsevien tonttien markkinoijana, yhteistyössä kyläyhdistyksemme kanssa, vahvistaisi edelleen yhtä – asuminen ja rakentaminen – menestystekijäämme.

 

Kunnioittavasti

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti

Aloite alikulusta 2006-11-02

ALOITE ALIKULUSTA KYLÄNPÄÄN KOULUN VAIKUTUSALUEELLE

Kylänpään koulun vaikutusalueen läpi ajetaan VT 3:a. Niin nopeudet kuin liikennemäärät ovat VT 3:lla viime vuosien aikana lisääntyneet, sekä tienhoidon taso on saattanut määrärahojen tiukentuessa heikentyä ainakin tienkäyttäjän näkökulmasta katsoen. Turvallisuutta lisäävä tekijä alueen liikennejärjestelyissä on alikulun saaminen Kylänpään koulun läheisyyteen.

Toivomme, että otatte suunniteltavaksi kevyen liikenteen alikulun rakentamisen Kylänpään koulun vaikutusalueelle Laihian Ylipäässä, yhdessä valtateiden 3 ja 8 risteysjärjestelyjen kanssa.

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry:n ja Laihian Ylipään Nuorisoseura Ry:n puolesta Laihialla 2.11.2006.

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Hallituksen jäsen Heli Ollila

Tiestön parantaminen 2006-05-26

ALOITE TIESTÖN PARANTAMISEKSI VÄLILLÄ PUKKALA-PAAPANLUHTA

Laihian kunnanhallitus on myöntänyt jälleen uuden luvan Tieliikennelaitokselle louhinta- ja murskaustoimintaan Laihian Keskikylän Paapanluhdanmäki-nimiseltä tilalta. Toimintaa samassa paikassa on jatkunut jo yli 20 vuoden ajan. Raskas kalusto liikennöi edestakaisin isoilla murskekuormilla välillä Pukkala-Paapanluhta aamusta iltaan.

Esitän, että Laihian kunta ottaa välittömästi yhteyttä Tielaitokseen tiestön kunnostamiseksi ja parantamiseksi sekä asfaltin saamiseksi kyseiselle välille. Tiestön kunto on ollut kauan sietämättömän huono ja kylän asukkaiden ”huumori” on lopussa. Tien jatkuvat routimiset, reunojen pettämiset ja kuoppaisuus ärsyttävät monia tien käyttäjiä. Kylällä asuu paljon pieniä lapsia, joten turvallisuusasiat tulee myös ottaa huomioon.

Toivon, että liikennehidasteiden (esim.50 km/h -nopeusrajoitus) ja katuvalojen käyttöönottoa, kylän Länsitien osuudella, saataisiin nopeutettua vilkkaan liikenteen takia. Nyt olisi jo korkea aika saada tie asialliseen kuntoon.

Kaikkien kyläläisten puolesta

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti
Länsitie 873
66460 Haapala

Laihian tulevaisuus

LAIHIAN TULEVAISUUS

Laihian asukastilanne on tällä hetkellä hyvä ja uusia asukkaita suorastaan virtaa kuntaan. Mutta mitä, jos tilanne muuttuu? Kauanko Laihia on muuttovoittokunta? Jokainen voi asiaa pyöritellä päässään ja miettiä mahdollista uhkakuvaa.

Sydäntäni lähellä, Ylipään Kyläyhdistyksen toiminnassa olleena, kannan huolta kunnan tonttipolitiikasta. Laihiaa voisi markkinoida kokonaisuutena ja vapaita tontteja pitäisi kunnassa olla tasapuolisesti ympäri Laihiaa. Ovet voisivat olla avoinna muuallekin kuin Vaasan suuntaan, myös Jurvaan ja Ilmajoelle päin. Esim. Ylipään alueelta löytyy hienoja mäki-, pelto- ja myös jokirantatontteja. Ylipää on sijainniltaan keskellä Laihiaa, hyvällä ja turvallisella paikalla joka suuntaan.

Katse pitää ehdottomasti suunnata tulevaisuuteen ja visioita pitää löytyä myös kunnan päättäjiltä. Seinäjoelle perustettava Maaseutuvirasto työllistää kuulemani mukaan yli 200 ihmistä, mikä ei varmaan ole lopullinen määrä, uskoisin näin. Nyt kunnalla on loistava tilaisuus myydä ja markkinoida itseään myös sinne tuleville työntekijöille ja heidän perheilleen.

Laihia voisi näyttää esimerkkiä muille kunnille kyläkoulujen kanssa ja mainostaa itseään, että meillä kaikki kyläkoulut pidetään pystyssä. Itse näkisin asian vahvuutena. Asennemuutosta asiassa pitäisi kyllä tapahtua. Loputon kissa-hiiri-leikki lamaannuttaa kaikki ihmiset. Ja ovatko ne säästöpuheet todellakin faktaa. Laihialla ovat monet asiat huomattavasti paremmassa jamassa, kuin monella muulla kunnalla.

Paluumuuttajiakin kaivataan Laihialla. Nostan hattuani todella korkealle niille paluumuuttajille, jotka tekevät sukupolvenvaihdoksen ja ottavat tilan haltuunsa, tai tulevat kotikonnuille asumaan. Nyt on myös hyvä aika toteuttaa talonrakennushaaveet. Korot ovat matalalla ja rakentamisintoa tuntuu monilla olevan rutkasti. Tsemppiä kaikille rakentajille, sitä varmasti tarvitaan.

 

Rakentavin terveisin

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti

Liikenneturvallisuus 2003-03-25

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN VT 3:N VARRELLA KYLÄNPÄÄN KOULUN VAIKUTUSALUEELLA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄÄ JATKAMALLA

Laihian Ylipään kyläyhdistys ry ja Laihian Ylipään Nuorisoseura ry ovat huolestuneita lasten ja muiden kevyen liikenteen väylän käyttäjien liikenneturvallisuudesta Kylänpään koulun vaikutusalueella.

Kylänpää koulun kohdalla oleva kevyen liikenteen väylä jatkuu Tampereen suuntaan Kylänpään levähdysalueeseen saakka. Kevyen liikenteen väylän päätyttyä niin koululaisten kuin muidenkin alueen läpi kulkevien kevyen liikenteen väylän käyttäjien täytyy jatkaa matkaansa kapeaa vt 3:n piennarta.

Vt 3:n rinnalla oleva kevyen liikenteen väylä loppuu ennen Kylänpään koulun vaikutusalueen tiheämmän asutuksen rajaa. Osan koulumatkasta oppilaat kulkevat polkupyörällä tai kävellen vilkasliikenteisen vt 3:n piennarta. Päivittäin aiheutuu lukuisia vaaratilanteita erityisesti koululaisille, mutta myös muille alueella asuville kevyen liikenteen väylän käyttäjille heidän taittaessa matkaa rinnan raskas- ym. liikenteen kanssa.

Hyvän kevyen liikenteen verkon tunnusmerkit ovat: turvallisuus, toimivuus ja miellyttävyys. Merkittävä kevyen liikenteen väylän käyttäjien turvallisuutta parantava tekijä olisi kevyen liikenteen väylän ulottaminen Kuusistonmäelle saakka. Tällöin jalan tai polkupyörällä koulumatkansa kulkevien lasten reitti kouluun olisi turvallisempi. Koulun alueella tapahtuva harrastustoiminta liikunta- ym. tiloissa, sekä alueella sijaitsevassa nuorisoseurantalossa ja sen ympäristössä iltaisin lisää väylien käyttöä.

Liikenneturvallisuutta alueella edistäisi lisäksi vt 3:lta Laihianjoen toiselle puolelle Ruto-Marttila mt:lle ohjattu maatalous- ym. hitaamman liikenteen ohjaaminen edelleen kevyen liikenteen väylälle Kylänpään vanhantien/vt 3 risteyksen jälkeen. Toistuvia haittoja muille kevyen liikenteen väylän käyttäjille em. järjestelyistä ei varmaankaan ilmenisi, maatalousliikenteen suhteellisen harvan ja vain ajoittaisen tiheyden vuoksi.

Asutus vt 3:n varrella on tyypillisesti nauhamaista. Alueella odotetaan asutuksen lisääntyvän uusien asuntotonttien myynnin lähdettyä käyntiin. Kylänpään koulussa (vl 1 – 6) oppilaita on viitisenkymmentä. Ylipään Nuorisoseura ry:n seurantalo sijaitsee valtatie 3:n välittömässä läheisyydessä. Sen vieressä sijaitsee vilkkaassa käytössä oleva Kylänpään pururata/hiihtolatu.

Toivomme, että otatte kevyen liikenteen väylän jatkamisen mahdollisimman pian toteutettavaksi.

 

Jukka Kasi
Puheenjohtaja
Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry

 

Pentti Seppi
Puheenjohtaja
Laihian Ylipään Nuorisoseura Ry