Laihian Ylipää

Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Laihian Ylipää - Tervetuloa Laihian Ylipään kotisivuille

Tiestön parantaminen 2006-05-26

ALOITE TIESTÖN PARANTAMISEKSI VÄLILLÄ PUKKALA-PAAPANLUHTA

Laihian kunnanhallitus on myöntänyt jälleen uuden luvan Tieliikennelaitokselle louhinta- ja murskaustoimintaan Laihian Keskikylän Paapanluhdanmäki-nimiseltä tilalta. Toimintaa samassa paikassa on jatkunut jo yli 20 vuoden ajan. Raskas kalusto liikennöi edestakaisin isoilla murskekuormilla välillä Pukkala-Paapanluhta aamusta iltaan.

Esitän, että Laihian kunta ottaa välittömästi yhteyttä Tielaitokseen tiestön kunnostamiseksi ja parantamiseksi sekä asfaltin saamiseksi kyseiselle välille. Tiestön kunto on ollut kauan sietämättömän huono ja kylän asukkaiden ”huumori” on lopussa. Tien jatkuvat routimiset, reunojen pettämiset ja kuoppaisuus ärsyttävät monia tien käyttäjiä. Kylällä asuu paljon pieniä lapsia, joten turvallisuusasiat tulee myös ottaa huomioon.

Toivon, että liikennehidasteiden (esim.50 km/h -nopeusrajoitus) ja katuvalojen käyttöönottoa, kylän Länsitien osuudella, saataisiin nopeutettua vilkkaan liikenteen takia. Nyt olisi jo korkea aika saada tie asialliseen kuntoon.

Kaikkien kyläläisten puolesta

 

Laihian Ylipään Kyläyhdistys Ry
Puheenjohtaja Sami Lapiolahti
Länsitie 873
66460 Haapala

Category: Yleinen